Uitbesteden van diensten

Samen staan we sterker

Het kan zeer lonend zijn voor uw organisatie om productie, installatie en inbedrijfstelling van besturingssystemen uit te besteden.

ElectroMind heeft ervaring rondom het nemen van de beslissing inzake outsourcen van dergelijke zaken met het behoud van en of combineren dan wel selecteren van de meest gekwalificeerde toeleverancier(s) en biedt alle ondersteuning om te helpen bij het maken van de keuze die past bij uw bedrijf.
Het uitdiepen van 
contact en het verbeteren van samenwerkingen behoren tot onze kerntaken.

Alvorens een goed besluit te nemen inzake outsourcing is het evident te weten welke activiteit(en) u wenst uit te besteden en de achterliggende gedachte helder te hebben. Indien gewenst kunnen wij de producten aan leveren en calculeren welk financieel voordeel het u oplevert. 

Bij ElectroMind is de deskundigheid aanwezig om u volledig te ontzorgen. 

De 5 sleutel factoren die wij hanteren om te komen tot de juiste Leverancier van uw producten bestaan uit:

▪ Strategie van de organisatie; 

▪ Cultuur; 

▪ Kosten; 

▪ Samenwerking; 

▪ Controle.

De boven genoemde element zijn een goede leidraad bij de match om te komen tot de partner die de nodige ervaring heeft en naadloos aansluit op de uit te besteden werkzaamheden. Zaken als integriteit, tijdsplanning, kwaliteit en flexibiliteit zijn uiterst belangrijk naast zaken als prijs, informatieverstrekking  en procesbeheersing.

Een vast onderdeel is ook vanuit de samenwerking betrokken medewerkers van verschillende disciplines die betrokken zijn bij de trajecten welke uit besteed dienen te worden op een juiste wijze te organiseren.

We streven naar langdurige relaties, zodat we precies weten wat onze klanten willen en we aan een half woord al genoeg hebben.